english version

warczące szprychy - grupa rowerowa warcząca po krakowskich szlakach
czerwony szlak - trzy tygodniowa wyprawa głównym szlakiem beskidzkim